6,019
Dziś Piątek
2023-03-31

Przyjrzyj się, z jakich działalności obecnie wycofują się firmy w powiecie Gliwice

Aktualizacja: dzisiaj15:25
Zespół OWG-info
Udostępnij artykuł:
MAR_likwidacja firmy_1000x550px.jpg

NA DZISIAJ - 2023-03-31 Przyjrzyj się, z jakich działalności gospodarczych w powiecie Gliwice obecnie rezygnuje najwięcej firm

Opis
Informacje umieszczone w artykule uwzględniają główny rodzaj działalności gospodarczej określony kodem PKD, podany przez podmiot we właściwym rejestrze, tj. REGON, CEIDG lub KRS. Klasyfikacja PKD zgodna jest z Rozporzędzeniem Rady Ministrów z dnia 24 grudnia 2007 r. (Dz.U. 2007 nr 251 poz. 1885 z pózn. zmianami).
Informacje o PKD w artykule są aktualne, jeśli aktualizują je same podmioty gospodarcze w odpowiednich rejestrach. Nie uwzględniamy informacji o pozostałych rodzajach działalności gospodarczej podmiotu.
Można je znaleźć na stronach wyszukiwarki gospodarczej owg.pl.
Informacje ogólne
1.Analizę wykonano: 2023-03-31 godz: 15:33:47
2.Ilość wszystkich firm w powiecie Gliwice wynosi: 36401
3.Ilość firm AKTYWNYCH w powiecie Gliwice wynosi: 20035
Pierwsze miejsce
Wśród rodzajów działalności gospodarczej, z których w okresie 1-31 marzec 2023 zrezygnowało najwięcej aktywnych firm w powiecie Gliwice, na pierwszym miejscu od końca widzimy Działalność agentów i brokerów ubezpieczeniowych. Liczba firm, które prowadziły tę działalność jako główną, spadła o 4.
Drugie miejsce
Na drugiej pozycji jest Roboty budowlane związane ze wznoszeniem budynków mieszkalnych i niemieszkalnych. Ilość firm, które obecnie wykonują tę działalność, spadła o 4.
Biorąc pod uwagę dwie pierwsze pozycje, sytuacja w czołówce zestawienia jest bardzo wyrównana. Druga pozycja rankingu to 100% w porównaniu z pierwszym miejscem tego zestawienia.
Trzecie miejsce
Z kolei na trzeciej pozycji od końca plasuje się Szkoły policealne. Liczba prowadzących ją firm zmniejszyła się o 2.
Działalności gospodarcze o największym spadku w powiecie Gliwice za okres 1-31 marzec 2023
Miejsce
Nazwa działalności gospodarczej
Spadek ilości firm
${li_top_txt}
1
Działalność agentów i brokerów ubezpieczeniowych
-4
2
Roboty budowlane związane ze wznoszeniem budynków mieszkalnych i niemieszkalnych
-4
3
Szkoły policealne
-2
4
Pozostała działalność związana ze sportem
-2
5
Pozostała działalność wspomagająca prowadzenie działalności gospodarczej, gdzie indziej niesklasyfikowana
-2
6
Sprzedaż detaliczna żywności, napojów i wyrobów tytoniowych prowadzona na straganach i targowiskach
-2
7
Działalność związana z zarządzaniem urządzeniami informatycznymi
-2
8
Pozostałe pozaszkolne formy edukacji, gdzie indziej niesklasyfikowane
-2
9
Pozostała działalność usługowa w zakresie technologii informatycznych i komputerowych
-2
10
Sprzedaż detaliczna pozostałych wyrobów prowadzona na straganach i targowiskach
-2

W REGIONACH Panorama regionu – odkryj, jakie działalności gospodarcze wykonuje coraz mniej firm

Trwa pobieranie danych...

HISTORIA Działalności, których najwięcej ubywało w powiecie Gliwice w ostatnich miesiącach

Trwa pobieranie danych...

PROGNOZA Sprawdź, jakich rodzajów firm w powiecie Gliwice ubędzie najwięcej

Trwa pobieranie danych...

Zobacz również: