6,042
Dziś Piątek
2023-03-31

Zobacz, jakie działalności prowadzi niewiele firm w powiecie Gliwice

Aktualizacja: dzisiaj17:25
Zespół OWG-info
Udostępnij artykuł:
MAR_praca (4)_1000x550px.jpg

NA DZISIAJ – 2023-03-31 Działalności gospodarcze, które wybiera najmniej firm w powiecie Gliwice

Opis
Informacje umieszczone w artykule uwzględniają główny rodzaj działalności gospodarczej określony kodem PKD, podany przez podmiot we właściwym rejestrze, tj. REGON, CEIDG lub KRS. Klasyfikacja PKD zgodna jest z Rozporzędzeniem Rady Ministrów z dnia 24 grudnia 2007 r. (Dz.U. 2007 nr 251 poz. 1885 z pózn. zmianami).
Informacje o PKD w artykule są aktualne, jeśli aktualizują je same podmioty gospodarcze w odpowiednich rejestrach. Nie uwzględniamy informacji o pozostałych rodzajach działalności gospodarczej podmiotu.
Można je znaleźć na stronach wyszukiwarki gospodarczej owg.pl.
Informacje ogólne
1.Analizę wykonano: 2023-03-31 godz: 17:33:30
2.Ilość wszystkich firm w powiecie Gliwice wynosi: 36401
3.Ilość firm AKTYWNYCH w powiecie Gliwice wynosi: 20035
Pierwsze miejsce
Patrząc na najmniej powszechne działalności gospodarcze w powiecie Gliwice, zauważyliśmy, że niewiele aktywnych firm jako główną działalność wykonuje – Wydobywanie węgla kamiennego. Prowadzi ją 1 firma.
Drugie miejsce
Do najmniej powszechnych działalności gospodarczych wykonywanych przez firmy należy też Sprawy zagraniczne. Zajmuje ona drugie miejsce. Tę działalność obecnie wykonuje 1 firma.
Biorąc pod uwagę dwie pierwsze pozycje, widać że sytuacja w czołówce zestawienia jest bardzo wyrównana. Druga pozycja rankingu to 100% w porównaniu z pierwszym miejscem tego zestawienia.
Trzecie miejsce
Produkcja pozostałych technicznych wyrobów ceramicznych to z kolei trzecia działalność gospodarcza z tego zestawienia. Wykonywana jest przez 1 firmę.
Najrzadziej wybierane działalności gospodarcze w powiecie Gliwice – marzec 2023
Miejsce
Nazwa działalności gospodarczej
Ilość firm
${li_top_txt}
1
Wydobywanie węgla kamiennego
1
2
Sprawy zagraniczne
1
3
Produkcja pozostałych technicznych wyrobów ceramicznych
1
4
Transport wodny śródlądowy towarów
1
5
Produkcja soków z owoców i warzyw
1
6
Produkcja elektrycznych silników, prądnic i transformatorów
1
7
Sprzedaż hurtowa obrabiarek
1
8
Działalność w zakresie telekomunikacji satelitarnej
1
9
Produkcja pieców, palenisk i palników piecowych
1
10
Działalność usługowa wspomagająca pozostałe górnictwo i wydobywanie
1

W REGIONACH Panorama regionu - odkryj, jakie działalności gospodarcze prowadzi najmniej firm

Wybierz region:
Trwa pobieranie danych...

HISTORIA Działalności, które w ostatnich miesiącach wybrało najmniej firm w powiecie Gliwice

Wybierz okres:
Trwa pobieranie danych...

PROGNOZA Działalności gospodarcze, które w powiecie Gliwice prawdopodobie wybierze najmniej firm

Wybierz okres:
Trwa pobieranie danych...