6,042
Dziś Piątek
2023-03-31

Sprawdź, jakie produkty i usługi planują obecnie zakupić podmioty gospodarcze w powiecie Gliwice

Aktualizacja: dzisiaj18:25
Zespół OWG-info
Udostępnij artykuł:
MAR_paleta_1000x550px.jpg

NA DZISIAJ – 2023-03-31 Obecnie podmioty gospodarcze w powiecie Gliwice planują zakup tych produktów i usług

Opis
Artykuł prezentuje informacje dotyczące planowanych przetargów. Zamawiający są zobowiązani do publikacji sporządzonego planu w Biuletynie Zamówień Publicznych. Zasady i procedury planowania przetargów wynikają z Ustawy z dnia 11 września 2019 r. - Prawo zamówień publicznych (Dz.U. 2019 poz. 2019 z póź. zm.), która weszła w życie w styczniu 2021 r.
Dane w artykule są oparte na systemie klasyfikacji zamawianych przedmiotów oraz usług czyli Wspólnym Słowniku Zamówień CPV (ang. Common Procurement Vocabulary), który obejmuje ok. 9 tys. pozycji. W naszym serwisie OWG zgrupowaliśmy je w 873 kategorie i to właśnie one są podawane w rankingach.
Prezentowane dane oparte są na serwisie owg.pl – największej wyszukiwarce gospodarczej w Polsce.
Informacje ogólne
1.Analizę wykonano: 2023-03-31 godz: 18:33:28
2.Ilość wszystkich firm w powiecie Gliwice wynosi: 36401
3.Ilość firm AKTYWNYCH w powiecie Gliwice wynosi: 20035
Pierwsze miejsce
Obserwując zapotrzebowanie na produkty i usługi, których zakup obecnie planują podmioty gospodarcze w powiecie Gliwice, widzimy, że najwięcej przetargów ogłoszono na Roboty w zakresie konstruowania, fundamentowania oraz wykonywania nawierzchni autostrad, dróg. W okresie 1-31 marzec 2023 nastąpił wzrost opublikowanych ogłoszeń przetargowych o 4.
Te produkty i usługi jednoznacznie wysuwają się na prowadzenie.
Drugie miejsce
Zestawy badawcze są na drugim miejscu w tym zestawieniu. Liczba opublikowanych przetargów wzrosła o 3. Stanowi to 75% w porównaniu do produktów i usług, które zanotowały największy wzrost.
Trzecie miejsce
W dniu dziesiejszym trzecie miejsce zajmują Instalowanie pożarowych systemów alarmowych. Nastąpił wzrost ilości zamieszczonych ogłoszeń przetargowych o 2.
Produkty i usługi, dla których obecnie wzrasta ilość prztetargów w powiecie Gliwice – marzec 2023
Miejsce
Produkty i usługi
Zmiana ilości przetargów
${li_top_txt}
1
Roboty w zakresie konstruowania, fundamentowania oraz wykonywania nawierzchni autostrad, dróg
4
2
Zestawy badawcze
3
3
Instalowanie pożarowych systemów alarmowych
2
4
Roboty budowlane w zakresie kanałów ściekowych
2
5
Różne produkty spożywcze
2
6
Usługi sprzątania
2
7
Usługi w zakresie napraw i konserwacji aparatury pomiarowej, badawczej i kontrolnej
2
8
Alarmy przeciwpożarowe
2
9
Usługi pocztowe i kurierskie
1
10
Roboty instalacyjne przeciwpożarowe
1

W REGIONACH W regionie podmioty gospodarcze planują zakup tych produktów i usług

Wybierz region:
Trwa pobieranie danych...

HISTORIA Najwięcej podmiotów gospodarczych w powiecie Gliwice planowało zakup tych produktów i usług

Wybierz okres:
Trwa pobieranie danych...

PROGNOZA W najbliższych miesiącach największa ilość podmiotów gospodarczych w powiecie Gliwice będzie planować zakup tych produktów i usług

Trwa pobieranie danych...